Calcula les teves emisSions de CO2

Print For Nature compensa les emissions de CO2 de la teva producció gràfica sense cost per tu.

A Print For Nature hem creat una eina a la que anomenem Eco Calculadora que no pretén tenir, ni té, cap rigor científic. 

L’única utilitat és fer conscients als nostres clients de com afecta la seva producció gràfica a les emissions de CO2. Poden escollir entre diferents materials i, posteriorment, compensar aquestes emissiones en programes que afavoreixin la sostenibilitat. 

La finalitat és minimitzar l’impacte de la nostra feina a la societat i proporcionar un valor afegit als nostres clients, emetent un certificat que els permeti reforçar les seves campanyes de marketing i compensar la seva petjada de carboni. 

El cost de la compensació l’assumeix Print For Nature a través del seu programa de Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

EMPRESA PIONERA EN IMPRESSIÓ 100% SOSTENIBLE

Producció
gràfica sostenible

Print For Nature és una empresa pionera al mercat en oferir alternatives sostenibles en la producció gràfica d’una forma creïble. Conscienciem als clients de l’impacte ambiental que provoquen les seves produccions. 

Oferim solucions sostenibles per compensar l’emissió de CO2 de manera responsable.

PLANTEM ARBRES. CREEM UN BOSC.

JA TENIM CALCULADA LES EMISSIONS DE LA TEVA PRODUCCIÓ.
ARA....PLANTEM ARBRES.

arbres

Per compensar 0,8 tones de CO2 plantem un arbre en nom de la teva empresa i t’enviem el certificat corresponent segons el teu criteri anual, trimestral, mensual…

Els arbres són fonamentals per a l’aigua, l’aire, la fauna…

Aigua

El procés de purificació de l’aigua és un aspecte importantíssim ja que els arbres purifiquen l’aigua de la pluja filtrant-la per les seves arrels. 

Aquest procés té tres fases: evaporació, condensació i fusió. 

Tot prové de l’erosió del terreny i redueix el risc d’inundacions. 

Aire

Els arbres són els pulmons del planeta per una simple raó, produeixen oxigen, 4000 m2 de bosc produeix l’equivalent al consum de 12 persones en un any. A més d’absorbir el CO2, els arbres també absorbeixen gasos nocius i contaminants com l’amoniac, ozó, diòxid de carboni, diòxids de sofre i òxids de nitrogen.

FAUNA

Insectes, petits invertebrats, mamífers… El 80% de la biodiversitat terrestre habita als nostres boscos. Fins 100 espècies tropicals es podrien perdre diàriament sense la preservació dels boscos tropicals.

Canvi Climàtic

Els arbres refreden l’aire al voltant proporcionant ombra i desprenen gotetes d’H2O que a l’evaporar-se refreden l’aire, el que es coneix com a transpiració per refredat. 

Es calcula que cada any els nostros boscos capturen 2.000.000.000 (bilions) de tones de CO2, aproximadament ⅓ de tot el que produïm amb la combustió de recursos fòssils i actuen com a grans magatzems de carboni. 

Propietats medicinals

Tant la nostra indústria farmacèutica com la medicina tradicional obtenen importants recursos de les seves flors, escorça, fulles i arrels. 

CREEN UN MÒN ECONÒMICAMENT MÉS JUST

Moltes de les seves comunitats en risc de pobresa extrema viuen a prop d’una àrea forestal, d’ella obtenen menjar, beguda, combustible… Es calcula que fins un 28% dels recursos en els països tropicals i subtropicals provenen dels seus boscos.

PRINT FOR NATURE COL·LABORA AMB LA PLATAFORMA TREE NATION PER REFORESTAR AMB ELS TEUS ARBRES EL PLANETA I COMPENSAR LES EMISSIONS DE CO2 DE LA TEVA PRODUCCIÓ GRÀFICA

L'empremta de carboni

El canvi climàtic és un dels grans reptes del segle XXI. Està provocat per l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) i, en especial, del diòxid de carboni (CO2). El primer pas per mitigar l’escalfament global és inventariar i quantificar el nombre d’emissions que són alliberades a l’atmosfera degut a les nostres activitats quotidianes o a la comercialització d’un producte, és a dir, l’impacte ambiental i la petjada ecològica de cada acció humana. 

Per a aquest mesurament comptem amb un paràmetre internacionalment acceptat: la petjada de carboni (Carbon Footprint), definida al 2008 per la UK Carbon Trust com la “totalitat de gasos d’efecte hivernacle (GEI) emesos de manera directa o indirecta per un individu, organització, esdeveniment o producte”. 

Una vegada conegut el tamany de la petjada, quantificada en emissions de CO2 equivalents, és possible implementar una estratègia per reduir-la. Des d’aquesta perspectiva, la petjada de carboni representa una contribució de les autoritats, organitzacions socialment responsables i ciutadans per la presa de consciència mediambiental i l’adopció de pràctiques més sostenibles.

printFORNATURE blog